ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

Klinikoje Įgyvendinamas projektas – UAB „Vilniaus sveikatos namai“ paslaugų kokybės gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas

UAB „Vilniaus sveikatos namai“ pradeda įgyvendinti projektą, kurio tikslas – pagerinti klinikos teikiamų viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų vaikams, paaugliams ir vyresnio amžiaus žmonėms prieinamumą, kokybę ir efektyvumą.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-05-31.

Projekto finansavimas:
Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos – 59169,82 Eur
Nuosavos lėšos – 4797,56 Eur